BS BYGG AB | Specialisten på Lokalanpassning sedan 2000

Lokalanpassning

Bengt Söderman Bygg AB – Anpassar lokaler till verksamheten.

– Miljöanpassat, Socialt och Ekonomiskt

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inför varje projekt får du ett fast pris som inte förändras under projektets gång.
Vi levererar en helhetslösning - från skiss till färdigt lokal!
Hantverkarna i vårt byggteam är behöriga och certifierade enligt rådande branschstandard.
Inför renoveringen av er lokal tilldelas du en projektledare som också är din kontaktperson.

SPETSKOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

 

kontorsanpassning torsgatan

 

 

 

Har du en offentlig eller kommersiell lokal som behöver lokalanpassas? Kanske rör det sig om butiker, lager, skolor eller stora industrilokaler. Om det tidigare har varit en affär i en lokal som nu ska bli ett gym, eller en restaurang i en lokal som nu ska bli kontor, då är en anpassning till den nya verksamheten på sin plats. Detsamma gäller om förråd eller liknande utrymmen behöver skapas. Oavsett vilken lokal du har så kan vårt företag hjälpa dig med en lokalanpassning. 

Lokaler behöver tas om god hand så att de har ett fräscht yttre. Vi är experter på lokalanpassning och utför alltid din renovering på bästa sätt. Dessutom kan vi ge dig råd och tips under processens gång. Att hitta en bra hyresgäst som har långsiktiga planer på att hyra gör att lokalanpassningen kan ses som en god investering för fastighetsägaren. För hyresgästen är det i sin tur viktigt att lokalerna är anpassade efter de behov som finns, oavsett vilken sorts verksamhet denne har. 

När kan en lokalanpassning utföras?

En lokalanpassning utförs ofta när en lokal står tom. Det innebär att den sker när en hyresgäst flyttar ut och innan en ny hyresgäst flyttar in. Kanske har du även hört begreppet hyresgästanpassning. Vi hjälper dig helt enkelt att anpassa lokalen inför den nya hyresgästens inflyttning.  

 

Att låta lokaler stå tomma för renovering och annat kostar dock pengar. Det kan alltså bli ett dyrt projekt om lokalanpassningen tar allt för lång tid. Vi är därför alltid snabba och effektiva när vi utför anpassningen. Det må vara hög tidspress men vi tummar aldrig på vår kvalité. 

En lokalanpassning kan även ske samtidigt som lokalerna är i drift. Kanske kan en butik eller en viktig offentlig lokal inte tömmas på såväl folk som inredning under en lång tidsperiod. Då ser vi till att visa extra mycket hänsyn i vårt uppförande, vår ljudnivå och hur vi utför lokalanpassningen. Allt för att alla parter ska vara nöjda.

Vi hjälper dig med din hyresgästsanpassning

Att ta sig an en hyresgästanpassning är ett stort ansvar och det är många inblandade. Vi har dock lång erfarenhet av detta och kan därför erbjuda en trygg och säker tjänst. Vi arbetar effektivt och metodiskt för att bli klara inom den utsatta tidsramen. 

Som lokalanpassare står vi emellan beställaren och hyresgästen. Beställaren, alltså fastighetsägaren, ansvarar för själva rålokalen medan hyresgästen ansvarar för all den inredning som ska in. Vid en lokalanpassning kan det vara antingen fastighetsägaren som vill renovera för att hålla lokalen i ett gott skick eller hyresgästen som vill bygga om lokalen efter egna önskemål. 

Vi hjälper dig med alla steg i ombyggnationen av dina lokaler. Våra hantverkare och montörer har varit verksamma under många år och har all den kunskap som krävs. Eftersom att vi har mycket egen personal riskerar det inte att bli någon försening från vår sida. Vi är dessutom ett sammansvetsats gäng som alltid har som mål att hålla en snabb och smidig arbetsprocess.

 

Om du vill ha hjälp att förverkliga nya planer för dina lokaler, då kan du alltid kontakta oss för en offert eller rådgivning. 

Vår arbetsprocess för att optimera dina lokaler

En ny hyresgäst kan ha andra krav och önskemål än den föregående. Det är dessutom viktigt för fastighetsägare att hålla lokalerna fräscha. En lokalanpassning är därför något som de flesta regelbundet utför. Kanske behövs det större eller mindre lokaler, eller varför inte en helt ny planlösning. Allt kan variera beroende på vilken sorts verksamhet som ska pågå i lokalerna. En lokalanpassning behöver varken dra ut på tiden eller på din budget. 

Vi hjälper till att optimera dina lokaler för just din verksamhet eller hyresgäst. Det hela sker stegvis och metodiskt. Det krävs nämligen en del arbete innan själva renoveringen eller ombyggnationen kan påbörjas. 

  1. Börja med att konkretisera de behov som finns. Detta gäller både för fastighetsägaren och för hyresgästen och här är det viktigt att föra en bra dialog. 
  2. Inför en lokalanpassning behöver man starta en utredning och se över om en ny detaljplan behövs. Det beror på vad och hur mycket som ska ändras. 
  3. Om en ny detaljplan behövs tar vår projektledare och en arkitekt tillsammans med byggnadsnämnden fram ett planförslag. 
  4. När planförslaget har blivit godkänt kan projektet påbörjas.
  5. Vi tar därefter fram ett byggnadsprogram tillsammans med både fastighetsägaren och den nya hyresgästen. 
  6. Byggnadsprogrammet ligger till grund för den detaljprojektering som är grunden för förfrågningsunderlaget för general- eller totalentreprenad samt för bygglovsansökan.
  7. När bygglovet har beviljats påbörjas en upphandling av entreprenaden vid behov och därefter påbörjas arbetet – allt under översikt och ledning av vår erfarna projektledare som funnits till hands ända sedan starten.

Vad kan förändras med hjälp av en lokalanpassning?

Alla hyresgäster har olika behov och en hyresgästanpassning är därför väsentlig för att skapa optimala lokaler utefter varje verksamhet. De behov som finns i en lokal kan snabbt ändras och planlösningen och inredningen kan behöva bytas ut. 

Vad är det då som ingår i en lokalanpassning? Det beror givetvis på vilka önskemål som fastighetsägaren och/eller den nya hyresgästen har. Vi kan bland annat hjälpa dig med utbyte av tekniska installationer, vilket bland annat kan inkludera lokalens belysning och andra typer av installationer. Lokalens utseende kan ändras men en ny fräsch vägg- och golvfärg och, dörrpartier och mycket mer. Det är helt enkelt du som avgör vad som ska ingå i din anpassning. Oavsett vad du önskar ändra så står vi till din tjänst.

Så länge som inga bärande element är i vägen så kan vi i princip ändra vad som helst. Vi hjälper dig gärna med hjälp och rådgivning inför din lokalanpassning. Vi har lång erfarenhet av denna sortens arbete och vet vad som passar bra i just din lokal.

Är en lokalanpassning nödvändig vid varje inflyttning?

Det är inte nödvändigt att utföra en ny lokalanpassning varje gång en hyresgäst flyttar ut och en ny hyresgäst flyttar in. För fastighetsägaren är det viktigt att hålla lokalen i gott skick och för hyresgästen att anpassa lokalen efter den verksamhet som ska erbjudas. 

Det är därför bra att föra en dialog inför inflyttningen för att klargöra vilka behov som finns. Något som är viktigt är att se till att alla viktiga bitar passar den nya verksamheten. Detta gäller bland annat bygglov, brandsäkerhet, tillgänglighet och annat. 

Inför din lokalanpassning är det bland annat bra att tänka över vilken budget och tidsplan du har för arbetet. Här är det viktigt att ha i åtanke att alla förberedelser och beslutsprocessen tar mycket tid i anspråk.